Polityka poufności

Uważamy, że ochrona informacji o użytkownikach naszej strony internetowej jest sprawą nadrzędną, dlatego dokładamy wszelkich starań, żebyście po wprowadzeniu swoich danych czuli się bezpiecznie podczas korzystania z naszego portalu. Niniejsza Polityka poufności ujawnia zasady i cel przetwarzania danych osobowych, prawa właścicieli danych osobowych oraz nasze obowiązki jako administratora danych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
1. Poniżej wymieniono niektóre z terminów użytych w niniejszej Polityce poufności:
Użytkownik Portalu – to Podmiot danych osobistych, Osoba Fizyczna, która odwiedza Stronę Sklepu internetowego w celu skorzystania, zamówienia usługi lub zamierzająca skorzystać lub zamówić określone opcje, której dane osobowe są przetwarzane. Taka osoba fizyczna musi posiadać wymaganą zdolność do czynności. Zespół APPartment nie może zbierać i przetwarzać informacji od osób poniżej 18 roku życia, dlatego prosimy użytkowników poniżej pełnoletności, aby nie rejestrowali się na naszym portalu internetowym. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych takich osób muszą wyrazić przedstawiciele prawni takiej osoby niepełnoletniej/małoletniej.
Dane osobowe to są wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, która została zidentyfikowana lub może zostać zidentyfikowana («podmiot danych»); osoba fizyczna, którą można zidentyfikować, jest taką osobą fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przy pomocy identyfikatorów takich jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden czy więcej wyznaczników, co jest ważne dla fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych jakości takiej osoby.
Zgoda podmiotu danych oznacza wszelkie dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, poprzez złożenie wniosku, zalogowanie się, rejestrację, upoważnienie lub wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Konto Użytkownika to informacje o Użytkowniku podane przez niego podczas wypełniania pól w portalu internetowym, które pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkownika w procesie korzystania z naszego serwisu. Konto zakładane jest przez Użytkownika podczas rejestracji w serwisie APPartment. W celu uzyskania dostępu do swojego Konta Użytkownik wykorzystuje adres e-mail i hasło podane przez siebie podczas rejestracji.
2. Administrator danych
Marka Handlowa APPartment (dalej „MH APPartment”), zgłoszenie znaku towarowego dla towarów i usług nr m202103876 do UkrPatent.

3. Cel główny i cele szczegółowe przetwarzania danych osobowych Państwa
MH APPartment wykorzystuje dane osobowe Użytkowników Serwisu w celu prawidłowej realizacji umów, zawartych na stronie https://APPartment.org.ua (dalej «Strona internetowa», «Portal internetowy») oraz realizacji zamówienia Użytkownika. Oznacza to, że takie informacje są wymagane, zwłaszcza w niżej podanych przypadkach:
– Rejestracja i autoryzacja Użytkownika w Portalu internetowym;
– Zapewnienie utworzenia konta Użytkownika;
– Rejestracja i umieszczanie ogłoszenia lub zamówienia na towary i usługi;
– Spełnienie warunków umowy MH APPartment o świadczenie usług na odległość;
– Płatność za usługi, towary, przetwarzanie i przyjmowanie płatności, fakturowanie, wystawianie dokumentów towarzyszących;
– Świadczenie usług i dostawa towarów zamówionych przez Użytkownika;
– Ustalanie komunikacji zwrotnej z Użytkownikiem, w tym wysyłanie wiadomości, wniosków dotyczących korzystania z Portalu internetowego, przetwarzanie wniosków, zamówień, podań od Użytkownika;
– W celu potwierdzenia dokładności i kompletności danych osobowych podanych przez Użytkownika.
– Cele marketingowe.
– Analiza użyteczności korzystania z Portalu internetowego.
Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o nowych usługach, produktach i ofertach specjalnych, MH APPartment przetwarza dane Państwa w celu przesyłania Państwu informacji handlowych (reklamowych) i niekomercyjnych, np. o aktualnych trendach w modzie, ofertach specjalnych, promocjach czy wyprzedażach itd. itd.
4. Skład przetwarzanych danych osobowych:
MH APPartment przetwarza niektóre dane osobowe, w zależności celu głównego i celów szczegółowych przetwarzania, które na ogół będą następujące:
– Imię i nazwisko.
– Adres e-mail.
– Płeć (wybierając formę zwrotu Pani/Pan).
– Adres dostawy lub adres świadczenia usługi lub miejsce ogłoszenia.
– Numer telefonu.
– Adres e-mail.
– Data urodzenia (podana według życzenia Użytkownika).
– Informacje o preferencjach Państwa, zakupach, zamówieniach, zwrotach.
– Inne informacje handlowe (deklarowana wartość nieruchomości, towarów, usługi wynajmu nieruchomości itp.).
– Informacje o połączeniu, lokalizacji geograficznej, wyświetlenia (jeśli Państwo kontaktują z nami przy pomocy telefonu komórkowego lub innego urządzenia).
W przypadku, gdy umowa o świadczeniu usług jest rozwiązana lub towar jest zwracany należnej jakości, lub zrealizujemy reklamację Państwa dotyczącą zwrotu towaru nieodpowiedniej jakości lub odmowy świadczenia usługi i dokonamy zwrotu bezpośrednio na konto bankowe Państwa, Państwo również muszą wskazać odpowiedni numer rachunku bankowego, na który MH APPartment może przelać kwotę zwrotu w przypadku takiej możliwości zwrotu, zgodnie z ustawodawstwem kraju, w którym zawierana jest umowa.
5. Podstawy prawne przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Aby zapewnić pełną ochronę danych osobowych Użytkowników, niniejsza Polityka Poufności została opracowana z uwzględnieniem przepisów ONZ, UE oraz dodatkowo ustawodawstwa Ukrainy i Polski na podstawie różnych normatywnych przepisów prawnych.
Przetwarzamy dane osobowe Państwa tylko wtedy, gdy Państwo wyrażają zgodę podczas rejestracji w Portalu i tworzenia Konta przez Użytkownika. Zakładając Konto, wciskając przycisk «Załóż konto» Państwo zgadzają się na Politykę Poufności i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wybrać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w kolumnie «Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgadzam się z Polityką Poufności».
Zgoda Państwa na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolna. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych nie pozwala na rejestrację w Serwisie, korzystanie z Konta, składanie jakichkolwiek zamówień w Portalu.
MH APPartment nie sprawdza poprawności danych osobowych podanych przez Użytkownika i nie kontroluje ich aktualności, a zatem nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieścisłości danych. MH APPartment wychodzi z założenia, że Użytkownik dostarcza prawdziwych informacji i na bieżąco je aktualizuje. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność, a także ewentualne konsekwencje podania nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych, błędnych lub nieistotnych informacji.
6. Prawa Użytkownika w związku z przekazywaniem i przetwarzaniem danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu w szczególności następujące uprawnienia.
– Państwo mają prawo znać lokalizację swoich danych osobowych i cel ich przetwarzania. Jeśli są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami, mogą Państwo uzyskać te informacje, kontaktując się z nami z odpowiednim wnioskiem.
– Mają Państwo prawo do wycofania zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Żądanie może dotyczyć wycofania zgody na przetwarzanie częściowe, na przykład wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, lub wycofanie zgody na przetwarzanie w całości. Jeżeli wycofują Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w całości, Konto Użytkownika Państwa w Serwisie zostanie usunięte, natomiast dane Państwa nie będą dalej przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na żadne wcześniejsze działania.
– W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać usunięcia lub zniszczenia swoich danych osobowych bez podania przyczyny. Żądanie usunięcia lub zniszczenia danych osobowych nie wpłynie na dotychczasowe działania. Usunięcie danych oznacza, że Konto Użytkownika Państwa w Portalu internetowym zostanie usunięte i nie będziemy już przetwarzać danych Państwa.
– W każdej chwili mają Państwo prawo wnieść skargę ze sprzeciwem wobec pełnego przetwarzania danych osobowych Państwa lub przetwarzania w określonym celu. Taki sprzeciw nie wpłynie na żadne wcześniejsze działania. Zastrzeżenie oznacza, że Konto Użytkownika na Stronie internetowej zostanie usunięte i nie będziemy już przetwarzać danych Państwa.
– Mają Państwo prawo zwrócić się do nas o ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Państwa pod względem czasu lub objętości, natomiast spełnimy życzenia Państwa. Taki wniosek nie wpłynie na żadne wcześniejsze działania.
– Mają Państwo prawo do żądania zmian, sprostowania lub doprecyzowania swoich danych osobowych. Można to również zrobić samodzielnie, logując się i przechodząc do zakładki «Konto osobiste» na Stronie internetowej. W każdym przypadku zwracamy uwagę, że przekazując nam swoje dane osobowe, gwarantują Państwo ich dokładność i rzetelność oraz zobowiązują się Państwo do informowania nas o wszelkich zmianach.
– Mają Państwo prawo w każdej chwili skontaktować się z nami z żądaniem uzyskania od nas informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, o treści tych danych osobowych, o warunkach udzielenia dostępu do danych osobowych.
Jesteśmy zobowiązani poinformować Państwo o podjętych przez nas czynnościach nie później niż w ciągu 14 dni roboczych miesiąca kalendarzowego od dnia otrzymania każdego z żądań Państwa.

7. Okres przechowywania danych osobowych
Ważność zgody na przetwarzanie danych osobowych jest nieograniczona. W każdym przypadku czas przechowywania danych osobowych będzie zależał od celu głównego i celów szczegółowych przetwarzania, które zostały określone w niniejszej Polityce Poufności.
Dane Państwa przechowujemy do momentu usunięcia przez Państwo Konta Użytkownika na Stronie internetowej. Konto Użytkownika może zostać usunięte na żądanie Państwa, a także w przypadku cofnięcia zgody Państwa na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub żądania ich usunięcia.
Nasze systemy będą przechowywać wyłącznie informacje archiwalne związane z przechowywaniem informacji np. o transakcjach Państwa, ewentualnych roszczeniach, które mogą Państwo mieć, w szczególności w okresie rękojmi lub w związku z prawem regulującym naszą działalność.
8. Komunikacja dotycząca danych osobowych
Wszelkie wiadomości lub zapytania związane z danymi osobowymi mogą Państwo przesyłać do nas w dogodny sposób.
Drogą elektroniczną: APPartment.org.ua@gmail.com
Telefonicznie: 0048-53-68-680-43.
Korzystając z formularza kontaktowego na Stronie internetowej:
https://APPartment.org.ua/kontakty
9. Pełnomocnictwo do przetwarzania danych osobowych
MH APPartment może powierzyć przetwarzanie danych osobowych partnerom biznesowym, jeśli jest to niezbędne do realizacji transakcji, takich jak przygotowanie zamówionego towaru lub zakresu zamówionych usług, a także do wysyłania towarów lub przesyłania informacji handlowych pochodzących od MH APPartment ( to ostatnie dotyczy tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych) lub w innych celach, których osiągnięcie jest wymagane do prawidłowej realizacji zamówień przez Użytkownika.
Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane na żądanie właściwych organów i organizacji, które w szczególności zajmują się wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom, korupcji, naruszeniom praw człowieka, ale tylko w sposób zgodny z prawem w danym kraju.
Dane osobowe Użytkowników w żadnym wypadku nie są przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem celów określonych w Polityce Poufności.
10. Informacja handlowa – wysyłanie.
Mogą Państwo zapisać się do naszego newslettera podając swój adres e-mail lub numer telefonu oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną lub zawiadomieniami. Używamy biuletynów i wiadomości tekstowych, aby informować Państwo o najnowszych ofertach (takich jak nowe produkty, oferty specjalne lub wyprzedaże).
11. Powiadomienie o dostępności towaru
Na Państwa żądanie przesłane drogą elektroniczną, MH APPartment poinformuje Państwo o dostępności usług i potrzebnym Państwu majątku. Taka wiadomość może zostać wysłana tylko wtedy, gdy Państwo wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (wysyłanie) o produktach sklepu internetowego na podany adres e-mail oraz na przetwarzanie danych osobowych Państwa przez MH APPartment. Swoje dane Państwo podają dobrowolnie, jednak brak Pańskiej zgody na przetwarzanie danych osobowych pozbawia nas możliwości poinformowania o dostępności i nowościach naszego produktu.